MEMBER

 1. HOME
 2. MEMBER
 3. MORITA Keiji

取締役会長

森田 桂治
MORITA Keiji

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

森田 桂治

香川県が進めている里海づくり活動のお手伝い、海ごみ対策、ガイド育成、ツアープログラム開発などを中心に活動中。ウルトラうどんマラニック発起人。
香川のいいところ再発見に努めており、特に身近な自然の魅力など探索中。週末を中心に、山で里山再生活動、海で漂着物収集のイベントなども開催。

MEMBER

 • MINAMI Shoji
 • MORITA Keiji
 • IHARA Ryoko
 • MIYAI Yusuke
 • IRIYAMA Ryohei
 • TAKAHASHI Fumi
 • KUSUMURA Miho
 • MIKI Yuka
 • TANINO Mayu
 • TAKII Takahide
 • YAMASHITA Go
 • AOKI Mieko
 • OGAWA Nana
 • ONISHI Naritoshi
 • TANIMOTO Kazuya
 • ONISHI Yumi
 • SUDO Miho
 • SATO Mizuho
 • NISHIDA Yutaka
 • TANIMOTO Fuki
 • MORIMOTO Mizuki
 • SANO Hiroki
 • KUROKAWA Yoshihiko
 • TSUCHIYA Shigeru
 • KOUIKE Mami
 • UNO Mifumi
 • OSHIMA Ayami
 • KOUZAI Satomi

MEMBER VIEW